13 Şubat 2006 Pazartesi

Tüm Sağlık Çalışanlarına ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarına AÇIK ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarımız kamu ve özel sektörde hizmet üreten bizlerin, yıllardan beri uygulanan sağlık politikaları yüzünden geldiği nokta ortadadır. Sağlık Bakanlığımızın Yardımcı Sağlık Personeli, Diğer Sağlık Personeli, Aile Sağlığı Elemanı vb. unvanlarla tanımladığı bizler; yıllardan beri göz ardı edildik, yok sayıldık. Bu gün bile (başka meslek gruplarında aynı durum söz konusu değildir) mesleki tanımlarımızın yapılmamış olması, görev ve yetkilerimizin tam olarak belirtilmemesi, yardımcı sağlık personeli her zaman her şeyi yapabilir anlayışının devam etmesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır. AB üyesi ülkelerde meslektaşlarımızın birçoğu lisans mezunu iken, ülkemizde tamamen siyasi kaygılarla hızlandırılmış kurslarla sağlık personeli yetiştirilmesi, tartışılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir başka husustur.
Bu gün sağlık alanında yaşanan sorunların başında yetişmiş, kalifiye sağlık personelinin olmayışı gelmektedir. Üzülerek belirtelim ki uygulamalar bu şekilde devam ederse kamu ve özel sektör hizmet verecek sağlık personeli bulmakta sıkıntı çekecektir. Bu durum biz çalışanları olduğu kadar halkımız da çok mağdur edecektir.
Sivil Toplum Kuruluşları olarak görevimizin sadece şikayet etmek değil, yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmek ve çözüm üretmek olduğunun bilincindeyiz. Yaşadığımız sorunları, yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz gibi sunacağınız çözüm önerilerinin de sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Sizlerden aşağıda belirttiğimiz konular çerçevesinde ya da özellikle çözüm getirilmesini istediğiniz herhangi bir konuda görüş ve önerilerinizi bize ulaştırmanızı bekliyoruz.
1- 657 sayılı Devlet Memurları ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre; 
a) Özlük Hakları 
b) Mesleki Kimlik ve Görev Tanımları 
c) Çalışma Koşulları
2- Özel Hastanelerde çalışanların durumları
3- Sözleşmeli Sağlık Personeli istihdamı
4- Sağlıkta Dönüşüm Projesinin meslektaşlarımız açısından değerlendirilmesi.
5- Performans Sisteminin kamuya ve çalışanlara getirdikleri.
6- Meslek odalarının kurulmasının Sağlık Çalışanlarına ve hizmetlerin sunumuna etkilerinin değerlendirilmesi
Yukarıda belirttiğimiz konular ya da bunun dışında yapacağınız katkıları e-mail veya posta yolu ile bizlere ulaştırmanız olumlu sonuç almamıza katkı sağlayacaktır. Mart ayının ilk haftasına kadar elimize ulaşan yazılarınızı da dikkate alarak bir dosya hazırlayıp ilgili makamlara (TBMM, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü vb.) bizzat giderek ulaştırmayı kararlaştırdık.Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (İstanbul) ile Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (Bursa)olarak birlikte hareket etme kararı aldık.
Bu çağrımız ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına yapılmıştır. Yapacağınız her türlü katkı için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
13.02.2006
Mustafa SARIKAYA 
SATED Yönetim Kurulu Adına 
Başkan