15 Nisan 2009 Çarşamba

Tam Gün Yasası hakkında DAVET

Tam Gün” Yasa Tasarısı  26/6/2009 Tarihinde  (Karar No:14  Esas No: (1/715) ) TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan  geçmiştir. TBMM’nin açılışıyla (01 EKİM 2009) ilerleyen günlerde yasalaşmak üzere meclis gündemine alınacaktır.
          Bu haliyle tasarı yasalaştığında yapılabilecek çok fazla şey kalmayacaktır. Radyoloji çalışanlarının  en önemli dayanağı olan ve gerektiğinde açılan idari davalarda yasal olarak haklarımızı geri almamızı sağlayan “19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun”  kısmen yok edilmektedir. Sağlık çalışanlarının maaşlarında artışa gidilmeksizin yapılacak iyileştirmeler, gerçek bir iyilestirme olmaktan uzaktır. Ayrıca hekimlere döner sermaye tazminatı üzerinden bile olsa yapılan iyileştirme oranlarıyla kıyaslandığında; sağlık calışanları için belirlenen %150 düzeyindeki tavan düşük kalmaktadır. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğu düşünüldüğünde bu oranın arttırılması gerekmektedir.
          Özellikle bu tasarıdan en çok zarar görecek olan radyoloji, radyoterapi ve Nükleer Tıp çalışanlarını temsil eden TMRT-DER, TÜMRAD-DER ve SATED olarak bizlere önemli görevler düştüğü kanısındayız.
          SATED Yönetim Kurulu olarak bizler; hekim dışında kalan tüm sağlık camiasının temsilcilerinin katılımıyla  SAĞLIK PLATFORMU oluşturulmasının, yapılması gerekenlerin de bu platformca yürütülmesinin gerekliliğini önemle vurgulamaktayız.
          Gelişmelerin hep birlikte değerlendirilerek yorumlarımızın ortaklaştırılması ve ortaya çıkacak çerçevenin çeşitli araçlarla bütün sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılmasının hedeflendiği tarih ve yeri aşağıda belirtilen toplantıya derneğinizden en az bir kişinin katılımının sağlanmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
       
 SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Tarih                : 16 Ağustos 2009
Saat                  : 09.30-16.00
Yer                    :Adres: Reyhan Mah. Kısmet İş Hanı No:51
                            Osmangazi / BURSA
İletişim Tel        : 0.532.5817237