1 Ocak 2004 Perşembe

Tarihçe

TARİHÇE
       Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği; 15 Kasım 2000 tarihinde Bursa ilinde değişik sağlık kurumlarında görev alan meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile kurulmuştur. Dernek kurucu üyelerimizin isimleri ve görev yaptığı yerler aşağıda belirtilmiştir.
Adı SoyadıÜnvanıGörev Yeri
Fahri TABAKOĞLULaborantU.Ü. Veteriner Fak. Biyokimya ABD
Hamiyet AKYILDIZSağlık TeknikeriBursa B.Bld. Vet. Şb. Md. Gıda Lab.
Mustafa SARIKAYASağlık TeknisyeniU.Ü.Tıp Fak. Mikrobiyoloji Lab.
Sedat OZANLaboratuvar TeknisyeniZübeyde Hanım Doğumevi Lab.
Orhan ÖZKANLaborantU.Ü. Veteriner Fak. Fizyoloji ABD
Ercan DEMİRRöntgen TeknisyeniDevlet Hast. Röntgen Lab.
Emel ŞENTÜRKLaboratuvar TeknisyeniYüksek İht.Eğt. ve Arş. Hast. Biyokimya Lab.


       Derneğimize Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunu değişik branşlarda ( Laboratuvar, Röntgen, Patoloji, Anestezi, Çevre Sağlık Memuru, Odyoloji, Radyoterapi vb. ) görev yapan arkadaşlarımız üye olabilirler.
      Yaptığımız araştırmalara göre bütün meslek gruplarını içine alan tek dernek Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğidir. Bunu yaparken temel amaç olarak meslektaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttırılması, meslek içi eğitim çalışmaları ve kurumlar arası diyalogları arttırarak daha verimli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturmayı hedef aldık.
      Bu güne kadar yapılan uygulamalarda gerek Bakanlık gerekse yerel kurumlar nezdinde gördüğümüz aksaklıkları ve yapılan yanlış uygulamaları giderebilmek için derneğimiz elinden gelen çabayı göstermiştir. Bunun yanında Türkiye'de ilk defa 1. Ulusal Sağlık Teknisyen Sempozyumunu 11 Nisan 2004 tarihinde Bursa'da gerçekleştirmiştir.
      Bundan sonra da toplum sağlığı adına gerek yapılan haksız uygulamaların önüne geçmek, gerekse meslektaşlarımızın saygınlığını ve meslek onurunu arttırmak için bilimsel çalışmala