17 Ekim 2008 Cuma

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu

     Derneğimizin 5. Olağan Genel Kuruluna Tüm Meslektaşlarımız Davetlidir.
Tarih : 23 Kasım 2008 Pazar
Saat : 13:00 17:00
Yer : Ördekli Kültür Merkezi
Haşim İşcan Cad. /Bursa 
(Fomara Meydanı-Yıldırım yolunun 500m. solunda)

   5. OLAĞAN GENEL KURUL PROGRAMI 

            - Açılış Saygı Duruşu İstiklâl Marşı     -Saat: 13:00
            - Açılış Konuşmaları
            - Dernek Faaliyetleri  Tanıtımı – Mustafa SARIKAYA  (SATED Başkanı)
           - KONFERANS 
 Konu:  Sağlık Teknikerlerinin Özlük Hakları / 4-B’li istihdamın Getirdikleri ? 
Hüseyin AYHAN  Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı/ Tıbbi LaboratuvaR Teknisyenleri Derneği Başk. Yard.

            - İNTERAKTİF PANEL  1. Bölüm- Saat 14:00 /15:00                              
     Konu: Günümüzde Uygulanan Sağlık Politikalarına Mesleki Açıdan Bakış ve Çözüm Önerileri.
OTURUM BAŞKANI
Mustafa SARIKAYA – SATED – Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Başkanı- Bursa
 • PANELİSTLER
 • Şevket GÖLÜK – Teknikerler Birliği Genel Başkan Yardımcısı- Ankara
 • Hüseyin OĞUZ – Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT) Yönetim Kurulu Üyesi- İzmir
 • Bülent KESKİN- Sağlık Memurları Derneği Başkanı- Konya
 • Heybet ASLANOĞLU- Tüm Radyoloji Teknisyenleri Dernek Başkanı- Kocaeli
 • Ahmet ARSLAN – Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Başkan Yard.- Bursa
 • Nihayet GÖĞEBAKAN- Hemşireler Derneği Bursa Şube Başkanı
 • Dr. Candan COŞKUN- SES Bursa Şube Başkanı
 • Yusuf BEDİR- Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı
 • Mustafa KÖSE- Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı
    - Ara (Yemek)   Saat :  15:00 / 15:15 
 İNTERAKTİF PANEL   2.  Bölüm - Ne Yapmalı ?  Saat : 15:15/16:15
             GENEL KURUL           Saat : 16:30 / 18:00 

 • GÜNDEM
 • Açılış ve Saygı Duruşu
 • Divan Heyetinin Teşkili
 • Faaliyet Raporunun Okunması
 • Gelir Gider Bilançosunun Okunması
 • Denetim Raporunun Okunması
 • Tüzük Değişikliği Oylanması
 • Dernek Kurullarının Seçimi
 • Serbest Tartışma
 • Dilek Temenniler, Kapanış

MESLEKTAŞLARIMIZI GENEL KURULA BEKLİYORUZ…
                        Kıymetli Meslektaşlarım,
             15 Kasım 2000 tarihinde, Bursa genelinde tüm hastanelerdeki çalışanların katılımıyla ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik ve tüm branşları içine alan SAĞLIK TEKNİSYEN VETEKNİKERLERİ DERNEĞİ’ni kurduk. Bu gün bile mesleki alanda kurulan, tüm branşları içine alan ( Anestezi, Laboratuar, Radyoloji, Radyoterapi, Çevre Sağlık Memurluğu, ATT, Odyoloji vd.) ilk ve tek dernek olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

             Tarih boyunca insanoğlu daha sağlıklı ve huzurlu yaşamak için uzun mücadeleler vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Tıp tarihine baktığımızda değişimin çok hızlı ve baş döndürücü şekilde devam etmekte olduğunu görürüz. Tüm bu yenilik ve değişimler yeni meslek alanlarını ortaya çıkarmış ve bazı dallarda branşlaşmaya gidilmiştir. Ülkemizde uzun yıllar hastabakıcılık düzeyinde yürütülen teşhis metodları, 1985’li yıllardan sonra Sağlık Hizmetleri M.Y.Okullarının hızla devreye girmesiyle başka bir boyut kazanmıştır.

             Bu gün itibariyle günümüzde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları bünyesinde yaklaşık olarak 29 farklı  Program bulunmakta ve  “Sağlık Teknikeri” ünvanı ile  mezunlar vermektedir. Son yıllarda sağlık hizmetlerinin kamusal alandan özel sektöre kayması ile bir çok Özel Sağlık Kurumları ortaya çıkmış, bu alanda yeterli ve deneyimli Sağlık Personeli istihdamından çok günü kurtarmak adına ucuz işçi politikası uygulayarak  meslek dışı istihdamlarla çözüm aranmaya çalışılmış ve olay daha karmaşık bir hâl almıştır. Bu gün itibariyle faaliyet gösteren Özel Sağlık Kuruluşlarının yaklaşık % 70’inin meslek dışı sağlık personeli istihdamı ile sağlık hizmeti verdikleri göz ardı edilmemelidir.

             Hizmet Satın Alma İhaleleri, Çalışma saatlerinin arttırılması, Cihaz başı Teknisyen İstihdamı, Taşeron bünyesinde çalıştırılma, Çakılı kadro (4924), 4-b, 4-c’li sözleşmeli vb. uygulamalar yakın tarihlerde ortaya çıktığı ve hepimizin malûmu olduğu için detaylara girmek istemiyorum. Üstelik Aile Hekimliği Uygulamaları, Aile Sağlığı Elemanı olarak istihdam edilecek olmamız, gelecek ile ilgili kaygılarımızı bir kat daha arttırmaktadır. Bu gün her hangi bir meslektaşım gelecek kaygısı olmadan, severek ve isteyerek mesleğini icra ettiğini söyleyebilir mi?  

             Bundan sonra,  kamu sağlığını ve biz çalışanların geleceğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için her zamankinden daha fazla birlikte ve güçlü olmaya ihtiyacımız var. Bugüne kadar yapılan yanlışları her platformda dile getirdiğimiz gibi olumlu gelişmeleri de takdir etmeyi görev saydık. Hepinizin bildiği gibi Dernekler tamamen gönül işidir ve yaptığımız işe sahip çıkmanın, hakkımızı aramanın, kaynaşmanın ve mesleki paylaşımın yansımasıdır. 

             23 Kasım’da yapacağımız 5. Olağan Genel Kurul toplantısında sadece yeni Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı belirlemekle kalmayıp;  Bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu yetkililerinin de bir araya gelmesini, sorunlarımızı daha genel anlamda tartışıp çözüme kavuşturulması için atılacak adımların belirlenmesini istedik. Ayrıca “ Özlük Haklarımız ve 4-b ‘li istihdam” konulu konferans vererek meslektaşlarımızın daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak istiyoruz. Unutmayalım ki bazı şeylerin kıymeti kaybedilmeden anlaşılmaz ve yarın çok geç kalmış olabiliriz.

             SATED olarak sizlerle birlikte bir çok ilki başardık, bundan sonra da çok daha başarılı çalışmaları ortaya çıkaracağımızdan hiç kuşkum yok.  Bu yüzden 23 Kasım 2008 Pazar günü yapacağımız  5. Olağan Genel Kurul Toplantısına tüm meslektaşlarımızı beklediğimizi bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                                              Mustafa SARIKAYA
SATED Yönetim Kurulu Adına 
Başkan