11 Nisan 2010 Pazar

11 Nisan Sağlık Teknikerleri günü dolayısıyla SATED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan'ının açıklaması için tıklayınız

    Sosyal bilim araştırmalarının sayıca niçin bazı ülkelerde diğerlerine kıyasla daha fazla olduğu sorusuna verilebilecek tek bir cevap vardır. İnsanların belli konulardaki görüşlerini öğrenmek ve onları ilgilendiren politikaları bu görüşlere göre yönlendirmek, insanı önemsemenin bir ölçüsüdür. Bu yüzden bazı ülkelerde, pek çok alanda bireylerin görüşlerine başvurulurken, bazı ülkelerde ise politikalar çoğunlukla üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda şekillenmektedir.
     Global bir dünyada günümüzün değişen koşulları göstermiştir ki; müşteri memnuniyeti işletmelerin politikalarını etkiler olmuş ve müşteri memnuniyetine önem vermek toplam kalitenin unsurları arasında yer almaya başlamıştır.
     Sağlık Kurumları İşletmeciliği kavramı artık iyice benimsenmiş olup, sağlık kurumlarını işletme gibi görme ve yönetme anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Bu yönde kongreler yapılıyor olması da toplam kalite uygulamalarının artık ülkemizde benimsenmeye başlandığının göstergesidir.
     Sağlık Kurumlarını işletme gibi görmek ve yönetmekten söz etmişken, yönetimin önem vermesi gereken ve kurumun en önemli sermayesi olan entelektüel sermaye kavramı ön plana çıkmıştır. İç müşteri kavramı işletmelerin üzerinde durdukları ve bu yönde çalışmalarını odakladıkları en önemli kavramdır.
     Sağlık sektörünün iç müşterilerinden olan Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri adına ülkemizde ilk kez görev tanımlarının yapılması ve yaptığımız işlerin bir standardının olması gerektiğini öngören bir sempozyum 10-11 nisan 2004 tarihinde Bursa’da yapılmıştır. 1.Ulusal Sağlık Teknisyenleri Sempozyumu ismini verdiğimiz sempozyumun konusu “Tıp Teknikerliğinde Standardizasyon”du. Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği ve Prof.Dr.Okan Töre onursal başkanlığında Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 11 ilden meslektaşlarımız katılım sağlamışlar ve başarılı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda en çok tartışılan konulardan biriside tıp teknikerlerini motive edici bir günün neden olmadığıydı. 11 nisanda yapılan interaktif panel sempozyum sonuçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu panelde alınan ve uygulanması için ısrar edilen kararlardan biriside sağlık teknikerleri günüydü ve ilk kez o yıl kutlanmıştır.
     6 yıldır kutladığımız Sağlık Teknikerleri Günü tüm sağlık camiasına göstermiştir ki; Sağlık hizmeti sunumunun en önemli parçalarından birini meslek grubumuz oluşturmaktadır.
  
     Bilindiği gibi Sağlık Teknisyeni Sağlık Meslek Liseleri mezunları, Sağlık Teknikerleri Sağlık Meslek Yüksekokul mezunlarıdır. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde;
“Tıbbi teknisyenler sağlık meslek lisesi mezunu olup, branşlarında çalışabilmeleri için gerekli kursları görmüş, bilgi ve beceri kazanmış yardımcı sağlık personelidir.” Şeklinde tanımlanmaktadır.
     Yine 1983 yılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde; Anestezi Teknisyeni, Ameliyathane Teknisyeni, Eczacı Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Radyoterapi Teknisyeni, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Ruh Sağlığı Klinik Teknisyeni, Patolojik Anatomi Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyen, olmak üzere 11 teknisyen grubunun görev ve yetkileri belirlenmiş. Günümüzde bilinen 27 değişik teknisyen ve tekniker grubu bulunmaktadır. Ayrıca Yönetmelik Teknikerlerden bahsetmemekte, yapılan tanımlamaların ve yetkilerin yetersiz olduğu görülmektedir.
     2010 yılında toplam kaliteden, meslek standartlarından söz edilirken, hala meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sosyal sorunları oluşu (tükenmişlik, işdoyumu , psikolojik terör gibi), mesleki itibarımızın yerleşmemiş olması, meslek oda kanunumuzun olmayışı, eğitim açığı, kongre, meslek içi eğitim, okul sonrası meslekiçi eğitimlerden yararlanamayışımız, Lisans Hakkımızın tanınmamış olması ve kariyer imkanımızın olmayışı, güvenli çalışma ortamı bulamamamız, sürekli uğradığımız yasal hak kayıpları, adil olmayan ücret politikaları, Görev tanımları, yetkinlik, yeterlilik, meslek standartları olmayışı ve istihdam sorunları yaşıyor olmamız yılda birkez de olsa böyle bir günü kutlamamızı gerekli kılmaktadır.
     Tüm bu belirsizlikler ortamında ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen onurlu bir iş meydana getiren, sağlık hizmeti sunumunun bir ekip işi olduğu bilincinde olan tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım.
     Meslek standartlarımızın oluştuğu, adil görev tanımlarımızın yapıldığı, güvenli ve mutlu çalışma ortamlarına birlikte ulaşacağımız güzel günler görmemiz dileğiyle sağlık ve mutlukla kalınız.
Ahmet ARSLAN 
SATED Yönetim Kurulu Başkanı