1 Ocak 2004 Perşembe

Amaç

AMAÇ
       Üyelerin mesleki ihtiyaçlarının karşılanması, meslek mensupları arasında dayanışmanın artırılması, üyeler arasında bilgi alış-verişinin sağlanması, sağlık alanında hizmet veren üst düzeydeki kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yaparak sonuçlarının kamu kesimine aktarılması ve halkın aydınlatılması, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üyelere destek olunabilmesi, meydana gelebilecek afet ve benzeri durumlarda görev yapabilecek acil, sağlık yardım ekibi oluşturulması, derneğin amaçlarını oluşturmaktadır.
AMACI GERÇEKLESTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALISMA KONULARI VE ÇALISMA BİÇİMLERİ
       Üyelerin mesleki ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, işyeri amir ve yetkilileri ile irtibatta bulunmak, gerektiğinde ilgili bakanlıklarla temasa geçmek ve yapılabilecek yanlış ve haksız uygulamaların çözüme kavuşmaması halinde konunun yasaların öngördüğü hukuksal çerçevede çözüme kavuşturulmasının sağlanması; mesleki toplantı ve seminerler ile üyeler arasında bilgi alış-verişinin temini, insan ve hayvan sağlıgı konusunda çesitli birimler ile işbirliği çerçevesinde yapılabilecek toplantı, seminer ve benzeri türü çalışmalarla üyelerin bilgilerini arttırmak, kamuyu ilgilendiren hususlarda kamu kesimini bilgilendirmek. Yeni mezun ve işsiz meslektaşlarımıza iş bulabilme konusunda yardımcı olabilmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda ise izne bağli olarak lokal açmak ve işletmek, çocuk bakım yuvası açmak ve işletmek, kamp tesisi kurmak ve işletme, yardımlaşma sandığı kurmak, dergi çıkarmak, turistik, tarihi ve kültürel geziler tertiplemek, eğlence, yemek, piyango ve konserler düzenlemek, dernek üyelerinin kendi aralarında düşünebilecekleri vakıf kurma çalışmalarına yardımcı olabilmek, meydana gelebilecek afet ve benzeri durumlarda görev yapabilecek acil, sağlık yardım ekibi oluşturulmak. Derneği zorunlu giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla üyelerden aidat alınması, sosyal etkinliklerden gelir sağlanması, dernekler yasasına uygun olarak bağıış ve yardım kabul edilmesi dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimlerini oluşturmaktadır.