25 Mart 2012 Pazar

Kan Bankası - Kan Merkezi

     Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Eğitim Seminerleri zincirinin onikincisi olan  KAN BANKASI SEMiNERi’ni:
    KAN BANKASI EĞİTİM SEMİNERİ
25 Mart 2012 Pazar 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mürüvvet Baş Toplantı Salonunda (5.Kat) gerçekleştirilecektir.

Seminer Konuları ve Konuşmacıları

* Crossmach ve sorunlar (Dr. L.Tufan KUMAŞ)

* Acil Durumlarda Transfüzyon ve özel komponentler ( Doç.Dr. Yasemin HEPER)

* Pediatri ve Yenidoğanda Transfüzyon özellikleri (Dr. S.Haldun BAL)
KATILIM CAFE-BREAK DAHİL OLUP ÜCRETSİZDİR...(Dernek üyelerimize özel)

Seminere katılım kayıt esasıyla gerçekleşecektir. 

Dernek üyelerinin kayıt önceliği vardır.

Seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir.


Tarih: 25 Mart 2012 Pazar
Saat: 10 :00 - 15:00
Yer:Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mürüvvet Baş Toplantı Salonu (5.Kat) 
İletişim Tel: 0.505.2660246 (Vedat YEMENLİ)

SATED Yönetim Kurulu

10 Nisan 2011 Pazar

Radyoloji - Radyoloji

     Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Eğitim Seminerleri zincirinin onbirincisi olan  RADYOLOJİ SEMiNERi’ni:
     Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Müfit PARLAK;
 • "Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji Uygulamaları ve Röntgen Fiziği";
     Bursa Acıbadem Hastanesi Radyoloji Departman Sorumlusu Sayın Prof.Dr. M.Yurtkuran SADIKOĞLU
 • "Girişimsel Radyoloji",
     Bursa Acıbadem Hastanesi Radyoloji Teknikeri Sayın Selda ÇALIŞKAN
 • "Dijital Radyoloji Kayıt ve Arşivleme"
       konularını sunacaklardır.
KATILIM ÜCRETSİZDİR...

Eğitim Seminerine katılım sağlamak için 08.04.2011 tarihine kadar kesin kayıt yaptırılmalıdır.

Dernek üyelerinin kayıt önceliği vardır.

Seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir.


Tarih: 10 Nisan 2011 Pazar
Saat: 10 :00 - 15:00
Yer: Bursa Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu
İletişim Tel: 0.532.5817237 (Ahmet Arslan)

SATED Yönetim Kurulu

20 Şubat 2011 Pazar

Resüsitasyon - Anestezi ve Reanimasyon

     Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Eğitim Seminerleri zincirinin onuncusu olan  RESUSİTASYON SEMiNERi’ni:
Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Eğitim Seminerleri zincirinin onuncusu olan RESÜSİTASYON SEMiNERi:
     Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından;
 • Erişkin Temel ve İleri Yaşam Desteği
  Prof.Dr. Ferda KAHVECİ
 • Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği
  Prof.Dr. Belgin YAVAŞCAOĞLU
 • Yenidoğan Resüsitasyonu
  Doç.Dr. Elif BAŞAĞAN MOĞOL
       konularını sunacaklardır.
KATILIM ÜCRETSİZDİR...

Eğitim Seminerine katılım sağlamak için 18.02.2011 tarihine kadar kesin kayıt yaptırılmalıdır.
Dernek üyelerinin kayıt önceliği vardır.

Seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 20 Şubat 2011 Pazar
Saat: 10 :00 - 15:00
Yer: Bursa Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu
İletişim Tel: 0.532.5817237

SATED Yönetim Kurulu

16 Ocak 2011 Pazar

Laboratuvar Testlerinin Klinik Kullanımı - Biyokimya

     Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Eğitim Seminerleri zincirinin dokuzuncusu olan  LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI SEMiNERi’ni:
     Güven Tıp Laboratuvarlar Grubundan Uzman Doktor Ahmet ŞAHİN;
 • Diabetes mellitus’un tarama, teşhis ve takibinde laboratuvar testleri
 • Koroner kalp hastalıklarının tarama, teşhis ve takibinde laboratuvar testleri
 • Talasemi ve hemoglobinopati taramasında laboratuvar testleri (Hemoglobin elektroforezi ve kromatografisi)
 • Protein elektroforezi hakkında genel bilgiler 
       konularını sunacaktır.
KATILIM ÜCRETSİZDİR...
Eğitim Semineri 40 kişi ile sınırlandırılmış olup, katılım sağlamak için 13.01.2011 tarihine kadar kesin kayıt yaptırılmalıdır.
Dernek üyelerinin kayıt önceliği vardır.
Seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 16 Ocak 2011 Pazar
Saat: 11 :00 - 13:00
Yer: Bursa Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu
İletişim Tel: 0.532.5817237

SATED Yönetim Kurulu

6 Ekim 2010 Çarşamba

Anestezi Teknikerliği Mezuniyet Sonrası Sempozyumu - Anestezi ve Reanimasyon

Düzenleyenler: 
Yrd. Doç. Dr. Z. Serpil USTALAR ÖZGEN, 
Prof. Dr. Nigar BAYKAN

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 
Tarih: 6 - 7 Kasım 2010 
Yer: Acıbadem Hastanesi Şinasi Can Toplantı Salonu
Sempozyum ÜCRETSİZdir.
**Ulaşım ve konaklama katılımcılara aittir.
**Sempozyum sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
Sempozyum Programı için tıklayınız.
SATED Yönetim Kurulu

11 Nisan 2010 Pazar

11 Nisan Sağlık Teknikerleri günü dolayısıyla SATED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan'ının açıklaması için tıklayınız

    Sosyal bilim araştırmalarının sayıca niçin bazı ülkelerde diğerlerine kıyasla daha fazla olduğu sorusuna verilebilecek tek bir cevap vardır. İnsanların belli konulardaki görüşlerini öğrenmek ve onları ilgilendiren politikaları bu görüşlere göre yönlendirmek, insanı önemsemenin bir ölçüsüdür. Bu yüzden bazı ülkelerde, pek çok alanda bireylerin görüşlerine başvurulurken, bazı ülkelerde ise politikalar çoğunlukla üst düzeyde alınan kararlar doğrultusunda şekillenmektedir.
     Global bir dünyada günümüzün değişen koşulları göstermiştir ki; müşteri memnuniyeti işletmelerin politikalarını etkiler olmuş ve müşteri memnuniyetine önem vermek toplam kalitenin unsurları arasında yer almaya başlamıştır.
     Sağlık Kurumları İşletmeciliği kavramı artık iyice benimsenmiş olup, sağlık kurumlarını işletme gibi görme ve yönetme anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Bu yönde kongreler yapılıyor olması da toplam kalite uygulamalarının artık ülkemizde benimsenmeye başlandığının göstergesidir.
     Sağlık Kurumlarını işletme gibi görmek ve yönetmekten söz etmişken, yönetimin önem vermesi gereken ve kurumun en önemli sermayesi olan entelektüel sermaye kavramı ön plana çıkmıştır. İç müşteri kavramı işletmelerin üzerinde durdukları ve bu yönde çalışmalarını odakladıkları en önemli kavramdır.
     Sağlık sektörünün iç müşterilerinden olan Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri adına ülkemizde ilk kez görev tanımlarının yapılması ve yaptığımız işlerin bir standardının olması gerektiğini öngören bir sempozyum 10-11 nisan 2004 tarihinde Bursa’da yapılmıştır. 1.Ulusal Sağlık Teknisyenleri Sempozyumu ismini verdiğimiz sempozyumun konusu “Tıp Teknikerliğinde Standardizasyon”du. Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği ve Prof.Dr.Okan Töre onursal başkanlığında Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 11 ilden meslektaşlarımız katılım sağlamışlar ve başarılı bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda en çok tartışılan konulardan biriside tıp teknikerlerini motive edici bir günün neden olmadığıydı. 11 nisanda yapılan interaktif panel sempozyum sonuçlarını ortaya çıkarmıştır. Bu panelde alınan ve uygulanması için ısrar edilen kararlardan biriside sağlık teknikerleri günüydü ve ilk kez o yıl kutlanmıştır.
     6 yıldır kutladığımız Sağlık Teknikerleri Günü tüm sağlık camiasına göstermiştir ki; Sağlık hizmeti sunumunun en önemli parçalarından birini meslek grubumuz oluşturmaktadır.
  
     Bilindiği gibi Sağlık Teknisyeni Sağlık Meslek Liseleri mezunları, Sağlık Teknikerleri Sağlık Meslek Yüksekokul mezunlarıdır. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde;
“Tıbbi teknisyenler sağlık meslek lisesi mezunu olup, branşlarında çalışabilmeleri için gerekli kursları görmüş, bilgi ve beceri kazanmış yardımcı sağlık personelidir.” Şeklinde tanımlanmaktadır.
     Yine 1983 yılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde; Anestezi Teknisyeni, Ameliyathane Teknisyeni, Eczacı Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Radyoterapi Teknisyeni, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Ruh Sağlığı Klinik Teknisyeni, Patolojik Anatomi Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyen, olmak üzere 11 teknisyen grubunun görev ve yetkileri belirlenmiş. Günümüzde bilinen 27 değişik teknisyen ve tekniker grubu bulunmaktadır. Ayrıca Yönetmelik Teknikerlerden bahsetmemekte, yapılan tanımlamaların ve yetkilerin yetersiz olduğu görülmektedir.
     2010 yılında toplam kaliteden, meslek standartlarından söz edilirken, hala meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sosyal sorunları oluşu (tükenmişlik, işdoyumu , psikolojik terör gibi), mesleki itibarımızın yerleşmemiş olması, meslek oda kanunumuzun olmayışı, eğitim açığı, kongre, meslek içi eğitim, okul sonrası meslekiçi eğitimlerden yararlanamayışımız, Lisans Hakkımızın tanınmamış olması ve kariyer imkanımızın olmayışı, güvenli çalışma ortamı bulamamamız, sürekli uğradığımız yasal hak kayıpları, adil olmayan ücret politikaları, Görev tanımları, yetkinlik, yeterlilik, meslek standartları olmayışı ve istihdam sorunları yaşıyor olmamız yılda birkez de olsa böyle bir günü kutlamamızı gerekli kılmaktadır.
     Tüm bu belirsizlikler ortamında ve yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen onurlu bir iş meydana getiren, sağlık hizmeti sunumunun bir ekip işi olduğu bilincinde olan tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım.
     Meslek standartlarımızın oluştuğu, adil görev tanımlarımızın yapıldığı, güvenli ve mutlu çalışma ortamlarına birlikte ulaşacağımız güzel günler görmemiz dileğiyle sağlık ve mutlukla kalınız.
Ahmet ARSLAN 
SATED Yönetim Kurulu Başkanı